Ceník platný od 1. 1. 2017*

Docházka celodenní poplatek za měsíc
5x týdně 3 900,- Kč
4x týdně 3 400,- Kč
3x týdně 2 900,- Kč

 

Docházka jednodenní

 

poplatek za jeden den nebo půlden

08:00 – 16:00 300,- Kč
08:00 – 12:00 200,- Kč
12:00 – 16:00 200,- Kč
Péče nad rámec pravidelné docházky 100,- Kč/hod.
Docházka individuální dle dohody

 

*) Ceník je přizpůsoben věku dítěte a rozsahu poskytnutých služeb, změna vyhrazena.

 

Poplatek za péči o dítě zahrnuje

Celodenní pitný režim, snídně a 2 svačinky

psychomotorická cvičení v tělocvičně, solná jeskyně, výtvarné aktivity, logopedickou poradnu, dramatickou výchovu, canisterapie, jógu pro děti, dětská divadelní představení, úrazové pojištění dětí.

 

Nad rámec paušálu rodiče hradí

obědy, plavání, návštěvy sauny, výuku tenisu, individuální logopedickou péči, fyzioterapii, školku v přírodě a výlety.

Školné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem školky, nemůže být proto kráceno a je nevratné. Platba do 20. dne předchozího měsíce převodem z účtu nebo hotovostně dle domluvy. Zaplatit můžete na účet UniCredit Bank č.ú. 2110111034/2700 , v.s.1616 , do zprávy pro příjemce napište prosím jméno dítěte. Zájemci o platbu na fakturu, můžete zaslat objednávku na e-mail ms.malyprinc@gmail.com nebo poštou.

  • Obědy, které zajišťuje firma VITALITÉ - zdravý restaurant.
  • Cena za oběd 50,–Kč/den, za příplatek lze zajistit pro dítě dietu dle Vašich požadavků.